a
Don’t _miss

Wire Festival

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

Image Alt
<uab/>

L’Escola

uab
escola

#EnginyeriaUAB

enginyeria_uab

Un ampli ventall de possibilitats en el camp estratègic de la indústria

En un món on la tecnologia està transformant radicalment la nostra manera de comunicar-nos, treballar i socialitzar, l'Escola d'Enginyeria de la UAB es posiciona com un referent en la formació de professionals capaços de mantenir, reparar, innovar i liderar la propera revolució tecnològica. Oferint estudis d'avantguarda com Intel·ligència Artificial, Enginyeria de Dades, Informàtica, Electrònica de Telecomunicació, Sistemes de Telecomunicació, Enginyeria Química, Gestió Aeronàutica, i Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, l'Escola s'adreça a aquells amb passió per la tecnologia, habilitats matemàtiques, capacitat analítica, i un esperit autodidacte. Ubicada en un dels principals pols tecnològics i industrials del país, amb una densa xarxa d'empreses i centres de R+D, la #EnginyeriesUAB ofereix un ventall de possibilitats al sector estratègic de la indústria, fomentant una col·laboració estreta entre l'academia, el sector empresarial i els centres de recerca per al desenvolupament de l'ensenyament, els projectes i la recerca.